Prenatale screening

Je kunt je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen als je dat wilt. Dit onderzoek heet prenatale screening.

Je kunt screenen op

chromosomale afwijkingen (NIPT)

lichamelijke afwijkingen (SEO)

NIPT

Met deze niet invasieve prenatale test wordt gescreend op chromosoomafwijkingen( down-, edwards- en patausyndroom).

Dit is een bloedafname vanaf 11 weken bij een zwangere. De placenta laat wat genetisch materiaal los, en dat komt in de bloedbaan van moeder. Dat genetische materiaal wordt onderzocht.

Het NIPT wordt deels vergoed en kost 175 euro.

meer lezen?

NIPT folder

SEO

Met behulp van screenend echoscopisch onderzoek (SEO) wordt gescreend op lichamelijke afwijkingen bij 13  en 20 weken.

De ETSEO en SEO worden volledig vergoed.

-de 13 wekenecho

Sinds september 2021 loopt de IMITAS studie waar je als zwangere aan mee kunt doen. Doel van de studie is onderzoeken of het eerder opsporen van structurele lichamelijke afwijkingen van meerwaarde is als onderdeel van de prenatale screening.

Als er bij de 20 weken echo een ernstige structurele afwijking wordt gevonden is vervolgonderzoek tijdrovend en een zwangerschap afbreken mag wettelijk gezien tot 24 weken. Als er dus bij 13 weken al kan worden gekeken naar ernstige lichamelijke afwijkingen kan er rustiger nader onderzoek worden gedaan. Maar misschien geeft het ook juist meer onrust en onduidelijkheid.

We verwachten dat in 95% van de gevallen wordt geen afwijking gezien. De overige 5% bestaat uit zwangeren waarbij het kindje niet goed bekeken kon worden door de ligging van het kind of doordat een zwangere wat zwaarder is en soms is er dus een aanwijzing voor een afwijking. In het laatste geval verwijzen we je voor vervolgonderzoek als dat gewenst is.

De 13 weken echo geeft al vroeg een beeld van hoe de organen zich ontwikkelen en hoe je baby groeit. Er is nog niet zoveel te zien als bij de 20 weken echo.

meer lezen?

folder 13 en 20 weken echo

-de 20 weken echo

De 20-weken echo heet officieel tweede termijn screenend onderzoek ofwel TTSEO.Als jullie na het counselingsgesprek besluiten dat jullie ze echo willen, wordt deze echo verricht vanaf 18 weken tot uiterlijk 21 weken, maar liefst bij 19 weken. Er wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van je kind.Er wordt gemeten of je baby groeit zoals verwacht bij je zwangerschapsduur en of er genoeg vruchtwater is en of de placenta op de goede plek zit.Verder wordt er gekeken naar hersen structuren, sluitingsdefecten (zoals schisis, open rug of open schedel), afwijkingen aan nieren maag blaas darmen middenrif botten armen en benen. Ook het hart wordt onderzocht op afwijkingen.

Het onderzoek wordt verricht door een gespecialiseerde echoscopist en duurt ongeveer 40 minuten.

Het is goed om te weten dat niet alle afwijkingen van je baby echoscopisch zichtbaar zijn en sommige afwijkingen zijn ook moeilijk te zien.

De uitslag wordt direct na het onderzoek door de echoscopist met je besproken. De meetgegevens en de echobeelden worden bewaard in een (digitaal) archief.

Soms zal de echoscopist vragen of je nogmaals terug kunt komen omdat niet alle organen goed te beoordelen waren door de ligging van je kindje in de buik.

Dan wordt het onderzoek gedeeltelijk opnieuw gedaan.

Als er afwijkende bevindingen zijn of er bestaat een vermoeden dat er afwijkingen zijn wordt je doorverwezen naar het UMC Amsterdam ( locatieAMC ) voor verder onderzoek en advies. Dit vervolgonderzoek heet een GUO2 (Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek type 2).

Bij sommige zwangeren bestaat er, door de voorgeschiedenis, een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen en hierdoor komen zij direct in aanmerking voor een GUO 1 ( Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek type1 )in het UMC Amsterdam.

Dan is het nog heel belangrijk dat de echoscopist zich goed kan concentreren tijdens deze ( belangrijke ) echo en adviseren wij je om geen kinderen mee te nemen onder de 8 jaar.

meer lezen?

20 weken echo PNS

folder 13 en 20 weken echo