Al eerder zijn VUMC en AMC op bestuurlijk niveau gefuseerd. Vanaf 29 november 2021 zal ook de verloskunde fuseren, en sluit VUMC haar verloskamers. Het personeel verhuist mee naar AMC.
De bedoeling is dat de concentratie van de hoog risico zorg ook leidt tot betere zorg.